II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Zaproszenie

Komitet Organizacyjny obchodów uroczystości 20-lecia Jednostki Strzeleckiej 2009 im. gen. bryg. A. Galicy przy II Liceum Ogólnokształcącym im. prof. K. Morawskiego w Przemyślu zaprasza na Zjazd Strzelczynie i Strzelców z naszej Jednostki oraz Absolwentów profilu wojskowego (obronnego). Prosimy o zapoznanie sie z programem.

 

6 listopada (czwartek)

godz. 10.00 - Msza Św. w Kościele Garnizonowym p.w. Matki Bożej Królowej Polski , w intencji poległych za Ojczyznę Strzelców i Drużyniaków

godz. 12.00 - Uroczystości pod pomnikiem Orląt Przemyskich. Apel poległych Strzelców i Drużyniaków.

godz. 18.00 - Zamek Kazimierzowski, sztuka Andrzeja Galicy "Przysięga" w wykonaniu aktorów teatru "Fredreum"

 

7 listopada (piątek)

godz. 10.00 Cmentarz Główny ul. Słowackiego, złożenie kwiatów na mogiłach poległych Strzelców i Drużyniaków

godz. 13.00 - Archiwum Państwowe w Przemyślu, ul. Lelewela, Otwarcie wystawy "Jednostka Strzelecka 2009 kontynuatorką patriotycznych tradycji Związku Strzeleckiego i XXV Drużyny Strzeleckiej w Przemyślu.

godz. 14.00 Promocja książki -"Jednostka Strzelecka 2009 im. gen. bryg. A. Galicy przy II Liceum Ogólnokształcącym. Przeszłość i kształtowanie teraźniejszości".

Godz. 18.00 Zamek Kazimierzowski w Przemyślu. Sesja naukowa Towarzystwa Przyjaciół Nauk z udziałem prof. dr Zbigniewa Moszumańskiego i prof. dr Andrzeja Olejko.

 

8 listopada (sobota)

godz. 10.00 - Powitanie Strzelców i Absolwentów profilu wojskowego przez Dyrektora  II Liceum Ogólnokształcącego Artura Picha. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej poległym Strzelcom i Drużyniakom. Spotkanie Strzelców z założycielem Jednostki Strzeleckiej 2009 dr Mirosławem Czado. Czas wspomnień.

godz. 19.00 Strzeleckie spotkanie towarzyskie w Restauracji "C.K. Monarchia", ul. Puszkina 18 w Przemyślu.

 

Koszt uczestnictwa w Zjeździe wynosi 30 zł ( w tym: grochówka, ciasto, pamiątkowy znaczek)

Za spotkanie towarzyskie w Restauracji "C.K. Monarchia należy wpłacić 150 zł (uroczysta kolacja, ciepłe i zimne dania, sala dancingowa)

Termin wpłat - do 15 października br.

Konto: Towarzystwo Przyjaciół ZS "Strzelec" im. gen. bryg. A. Galicy,

ul. B-pa Glazera 44

37-700 Przemyśl

Nr konta : 49 8642 1155 2015 1509 4245 0001

W tytule proszę podać imię i nazwisko z dopiskiem - Strzeleckie Spotkanie Towarzyskie, oraz rok ukończenia szkoły, (w przypadku zamężnych Absolwentek nazwisko panieńskie) 

Tagi: