II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Zmiany w planie lekcji

Informujemy, że ze względów organizacyjnych od poniedziałku 14.09.2020 r. nauka w szkole będzie prowadzona w systemie klasopracowni. W związku z tym w planie lekcji zostały wprowadzone zmiany dotyczące przydziału sal lekcyjnych na poszczególne zajęcia.  Prosimy o zapoznanie się ze zmianami. Równocześnie przypominamy o zasadach bezpieczeństwa w szkole zawartych w procedurach.