II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

100. lecie urodzin arcybiskupa Ignacego Tokarczuka

Uczennice klasy 1 e, Justyna Kozioł i Klaudia Królik, zdobyły I. miejsce w konkursie literackim, "Śladami Księdza Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka w 100. rocznicę urodzin". Opiekunem merytorycznym uczennic jest pani Małgorzata Wilgucka. 1 lutego 2018 roku minęła 100. rocznica urodzin zmarłego w 2012 roku abp. Ignacego Tokarczuka. Rok 2018 jest, decyzją Sejmu RP, rokiem Mu poświęconym. Konkurs wpisał się zatem także w 100. lecie obchodów odzyskania niepodległości przez Polskę.
Patronami honorowymi konkursu byli J.E. Ks. Abp. Adam Szal, Metropolita Przemyski, Prezydent Miasta Przemyśla, Podkarpacki Kurator Oświaty.. Konkurs zorganizował Komitet Obchodów 100. Rocznicy Urodzin Księdza Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka, Patrona Technikum nr 8 i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Przemyślu. Gala finałowa miała miejsce na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu, 6 czerwca.
Abp Ignacy Tokarczuk urodził się 1 lutego 1918 r. koło Zbaraża. W 1942 r. ukończył konspiracyjne Seminarium Duchowne we Lwowie i otrzymał święcenia kapłańskie, a w 1951 r. uzyskał stopień doktora filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Sakrę biskupią otrzymał w Przemyślu 6 lutego 1966 r. Rozpoczął wówczas program budownictwa sakralnego, dzięki któremu, mimo sprzeciwu komunistów, do roku 1993 powstało w diecezji przemyskiej ponad 400 nowych kościołów. Zaskarbił sobie szacunek i oddanie wiernych bezkompromisowymi kazaniami i tworzeniem nowych więzi społecznych w Kościele. Biskup Ignacy Tokarczuk jako zdecydowany przeciwnik sowieckiej okupacji Polski był przez funkcjonariuszy komunistycznego państwa zaciekle zwalczany, inwigilowany i fałszywie oskarżany przed wiernymi i zwierzchnikami kościelnymi. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w 1992 r. został arcybiskupem metropolitą przemyskim. W 2006 r. został odznaczony Orderem Orła Białego w uznaniu znamienitych zasług w działalności na rzecz wolności Ojczyzny. Abp Ignacy Tokarczuk zmarł 29 grudnia 2012 r. w Przemyślu.
Więcej informacji na stronach:

http://przemyska.pl/2018/06/06/10-rocznica-nadania-im-abpa-ignacego-tokarczuka-technikum-nr8-w-przemyslu/

http://www.rokignacegotokarczuka.pl/index.php/galeria

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ignacy_Tokarczuk