II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Chemik z II LO stypendystą Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci

W niedzielę 17 listopada 2013 r. uczeń klasy drugiej A Michał Kopyt odebrał w Sali wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie dyplom stypendysty Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Był jednym z 59 młodych ludzi o wybitnych uzdolnieniach w dziedzinach: nauk przyrodniczych, literackich , muzycznych czy artystycznych. 

Michał jest najmłodszym laureatem LIX Olimpiady Chemicznej, a także laureatem 49 Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. To otworzyło mu drogę do grona stypendystów - choć już rok wcześniej został objęty opieką tego Funduszu. Bycie stypendystą nie oznacza otrzymywania pieniędzy, ale możliwość uczestniczenia w warsztatach laboratoryjnych z chemii na Uniwersytecie Warszawskim, w Instytucie Chemii Organicznej czy Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk. To także możliwość stażu naukowego i uczestniczenia w badaniach naukowych. Michał jest uczniem Mariana Sztaby nauczyciela chemii II LO.