II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Finał konkursu "Losy Polaków na Syberii"

II LO znalazło się w finale Ogólnopolskiego Konkursu Losy Polaków na Syberii. Konkurs organizowany był przez Kuratorium Oświaty w Krakowie, Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń, VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie we współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, Związkiem Sybiraków-Oddział w Krakowie i Oddziałowym Biurem Edukacji Publicznej IPN w Krakowie.

Celem konkursu jest utrwalanie pamięci o Sybirakach oraz zainteresowanie uczniów tragicznym w dziejach ludzkości problemem przymusowych przesiedleń różnych narodów,ze szczególnym uwzględnieniem dziejów polskich zesłańców na Syberię w czasie i po II wojnie światowej. Formuła konkursu umożliwia uczestnikom - uczniom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu Polski - odkrywanie historii, które minęły, ale wciąż żyją we wspomnieniach oraz rozwijanie umiejętności samodzielnego poszukiwania i analizowania źródeł historycznych.

Uroczyste zakończenie konkursu połączone z wręczeniem nagród i dyplomów laureatom konkursu odbędzie się w dniach 3 - 4 września 2014 r. w Krakowie w ramach sesji naukowo - edukacyjnej towarzyszącej IV Kongresowi Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie. Podczas sesji laureaci będą mieli również możliwość zaprezentowania swoich prac. Fundatorem nagród dla laureatów są m. in. organizatorzy i współorganizatorzy konkursu oraz Polska Akademia Umiejętności.

Małopolski Kurator Oświaty, Aleksander Palczewsk,i w piśmie podsumowującym Konkurs, skierowanym do Dyrektorów, Nauczycieli i Uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych napisał : "Pragnę podkreślić, że włączenie Ogólnopolskiego Konkursu "Losy Polaków na Syberii" jako imprezy towarzyszącej IV Kongresowi Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie nadaje naszemu przedsięwzięciu wysoką rangę. Kongres organizowany jest pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego".

Informacje o Kongresie można znaleźć pod adresem http://kptnno.krakow.pl a informacje historyczne pod adresem: http://kresy-siberia.org

We wrześniu zapraszamy na relację z Kongresu i podsumowania Konkursu.
 

Małgorzata Wilgucka

Tagi: