II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Finał Ogólnopolskiego Konkursu „Pamiętnik nauczyciela”

Pani Małgorzata Wilgucka zajęła I miejsce w Konkursie „Pamiętnik nauczyciela”, zorganizowanym przez Wyższą Szkołę Zawodową im. Jana Grodka w Sanoku oraz Uniwersytet Rzeszowski, pod patronatem Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Prezydenta Miasta Rzeszowa i Marszałka Województwa Podkarpackiego.
Celem konkursu było zaprezentowanie wspomnień nauczycieli, zgromadzenie wiedzy na temat indywidualnych postaci w tym zawodzie, poznanie refleksji o blaskach i cieniach pracy pedagogicznej, o motywacji wyboru zawodu, działalności twórczej, pasjach zawodowych oraz o poszukiwaniu nowatorskich rozwiązań dydaktycznych i wychowawczych.

Gala finałowa Konkursu odbyła się w przeddzień Dnia Komisji Edukacji Narodowej, 13 października 2017 r. w Sanoku. „Jesteśmy pod wrażeniem pięknych pamiętnikarskich wspomnień i kronikarskiej twórczości dotyczących Państwa pracy zawodowej. Czytanie tych prac dostarczyło nam wielu wzruszeń, miłych przeżyć oraz refleksji nad trudem codziennego nauczycielskiego dnia.
Pamiętniki pokazały, jak wielki potencjał drzemie w nauczycielach i wychowawcach pracujących w różnych placówkach oświatowych. Prace te uświadomiły nam, że mogą być drogowskazem dla młodej generacji pedagogów, a także pomogą umocnić autorytet nauczycieli w dobie reform oświatowych.” – podsumowali Konkurs organizatorzy, rektor PWSZ w Sanoku, doc. dr Elżbieta Cipora,  dr hab. prof. UR Wojciech Walat oraz mgr Maria Kuzin. Prace recenzowali także profesor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Nagrody Literackiej „Nike”, Ryszard Koziołek, oraz profesor Kazimierz Ożóg, wykładowca Uniwersytetu
Rzeszowskiego.
Laureaci otrzymali swoje prace wydane w okolicznościowej monografii „Piórem i sercem. Pamiętniki nauczycieli”.