II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Gratulacje dla ubiegłorocznego projektu grup DSD nt. zmian klimatycznych na naszej planecie

Uczniowie obecnej 2DSD oraz 3DSD, którzy w ubiegłym roku szkolnym w okresie od  lutego  do kwietnia pracowali nad projektem dla szkół DSD w Polsce południowej otrzymali podziękowania i gratulacje za projekt w roku szkolnym 2019/20, który pomimo kryzysu związanego z pandemią i zamknięciem szkół od 12.03.2020r z sukcesem ukończyli.  Ubiegłoroczny projekt poświęcony był problematyce zmian klimatycznych na naszej planecie. 24 uczniów obu grup pisało poruszające listy do Matki Ziemii  ( Mutter Erde) i Ojca Nieba (Vater Himmel) wcielając się w różne role, np. niedźwiedzia polarnego, wody pitnej, misia koali, rzeki Wisły, bieguna północnego. Z powodu pandemii przenieśliśmy listy do online- przestrzeni i na podstawie listów uczniowie przygotowali własne podcasty, które zostały wraz z tradycyjnymi listami zebrane i przedstawione w postaci prezentacji PowerPoint.

Wspólny projekt obu grup DSD trafił do szerszej publiczności podczas polskiego online-finału konkursu „Jugend debattiert/ Młodzież debatuje” dla Polski północnej i południowej oraz podczas szkolenia dla nauczycieli szkół DSD w Szczecinie, Poznaniu, Opolu, Wrocławiu , Krakowie, Gliwicach
i Warszawie i został bardzo ciepło przyjęty.

Tematem projektu na rok szkolny 2020/21 jest:  „50 lat od uklęknięcia Willego Brandta przed Pomnikiem Getta Warszawskiego: Przyjaźń między Polską a Niemcami.”