II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

II Szkolny Konkurs „Zostań Gwiazdą Literatury z Gwiazdką” rozstrzygnięty

10 kwietnia odbył się II Szkolny Konkurs Czytelniczy „Zostań Gwiazdą Literatury z Gwiazdką” przygotowany przez bibliotekę we współpracy z nauczycielami języka polskiego. W konkursie, mającym na celu sprawdzenie znajomości  lektur, wzięło udział 7 dwuosobowych drużyn z klas drugich:
Jakub Partyka i Jakub Radochońsk i - 2a
Paulina Sałak i Paulina Karszyń  - 2b
Marta Piotrowicz i Anna Szkulska – 2c
Aleksandra Opacka i Bartłomiej Haszczyn – 2d
Małgorzata Blecharczyk i Erwin Grzegorzak – 2e
Szymon Prusak i Wiktor Słaby – 2f
Dawid Perłak i Mikołaj Kleszcz – 2f

Laureatami zostali Aleksandra Opacka i Bartłomiej Haszczyn.  Uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, nagrody książkowe i słodycze. Wszystkim serdecznie gratulujemy.