II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Konkurs Języka Angielskiego dla gimnazjalistów

II Liceum Ogólnokształcące im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

serdecznie zaprasza do udziału w

I Konkursie Języka Angielskiego

skierowanym do uczniów szkół gimnazjalnych klas I - III.
 

1. Cele konkursu: rozbudzenie u młodych osób zainteresowania językiem obcym, poszerzenie wiedzy i umiejętności.
2. Przebieg konkursu: konkurs odbędzie się 27.04.2013 o godzinie 9.00 w II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Glazera 44 w Przemyślu.
3. Zasady wyłaniania laureatów: do konkursu może przystąpić maksymalnie po 6 uczniów z każdej szkoły, wybranych przez nauczycieli przedmiotu.
4. Regulamin konkursu w załączeniu.
5. Zgłoszenia wraz z ilością uczniów prosimy wysyłać na adres morawainenglish@gmail.com do dnia 22 kwietnia 2013r. w temacie wpisując ‘Konkurs Języka Angielskiego’.
 

Organizatorzy                  
Zespół Przedmiotowy Języków Obcych

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie bloga jęz. angielskiego:
www.morawainenglish.wordpress.com