II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Konkurs "Są gdzieś okna, które płoną cały czas"

Zapraszamy uczniów przemyskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie „Są gdzieś okna które płoną cały czas.” Pomysłodawcą konkursu jest niepełnosprawny uczeń, klasy 2 b, Krzysztof Gudzelak, a głównym organizatorem nasza szkoła, II LO im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu. Konkurs ma uświadomić uczestnikom wagę prawdziwej pomocy, pobudzić empatię, oraz podkreślić ważność relacji międzyludzkich, wspierania osób potrzebujących, szczególnie w kontekście osób niepełnosprawnych i ich  integracji ze społecznością, w której żyją. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu, liczymy, że tematyka międzyludzkiej pomocy jest Wam bliska i z niecierpliwością czekamy na Wasze prace !

W imieniu Organizatorów Konkursu

Małgorzata Wilgucka

 

Regulamin konkursu