II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Krzysztof Gudzelak w Senacie RP!

Pani Małgorzata Wilgucka została laureatką ogólnopolskiego konkursu Wydziału Nauk Społecznych Instytutu Pedagogiki Katedry Dydaktyki i Edukacji Szkolnej KUL w Lublinie na biografie uczniów – wzorów godnych naśladowania. Bohaterem nagrodzonego tekstu jest niepełnosprawny uczeń II LO, Krzysztof Gudzelak. Jego biografia zatytułowana „Syzyf szczęśliwy” ukaże się już niedługo w publikacji zbiorowej. To czwarta edycja Konkursu adresowanego do nauczycieli, wychowawców i opiekunów organizacji szkolnych. Mogą oni zaprezentować sylwetki swoich wychowanków zaangażowanych:  poznawczo, społecznie i twórczo. Finał Konkursu odbywa się co roku w czerwcu w Senacie RP z udziałem finalistów, przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej i Prezydenta RP. Autorka tekstu dziękuje osobom, które zechciały podzielić się krótkimi refleksjami o Krzyśku: pani Grażynie Sadowskiej, panu Przemysławowi Gawczyńskiemu, Jakubowi Darażowi i Marii Jaromi. To dla obecnie już absolwenta naszej szkoły wspaniały prezent na zakończenie jego nauki i pracy w II LO.

Gratulujemy!