II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Olimpiada Solidarności

10 marca w Czudcu k. Rzeszowa odbył się etap wojewódzki II edycji ogólnopolskiej Olimpiady Solidarności. II LO reprezentował uczeń klasy II c, Jakub Kozaczkiewicz, zakwalifikowany po etapie szkolnym.

Organizatorem zawodów jest Fundacja Centrum Solidarności w Gdańsku, która zajmuje się edukacją i promowaniem wiedzy o historii najnowszej, w szczególności okresu ustrojowych przemian i budowania struktur demokratycznego państwa polskiego. Wszystkie projekty Fundacji mają walor edukacyjny, a ich głównym celem jest rozbudzanie świadomości obywatelskiej wśród młodzieży oraz nauczanie historii najnowszej. Fundacja dba również o popularyzację wartości demokratycznych zdobytych dzięki determinacji lokalnej społeczności Wybrzeża, które stały się katalizatorem przemian polityczno-społecznych w Europie Wschodniej w latach 1970 – 1990. Partnerzy konkursu to także Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Ministerstwo Edukacji oraz Lech Wałęsa.

Z całej Polski do II edycji Olimpiady zgłosiły się 553 szkoły, w województwie podkarpackim 30 placówek. Przemyśl reprezentowały dwie szkoły: ZSEiO oraz II LO „Morawa”.

Wypowiedzi znanych osób życia publicznego w związku z Olimpiadą - na temat znaczenia historii najnowszej znajdziecie pod adresem:

http://olimpiadasolidarnosci.pl/wspieraja-nas/

 

Małgorzata Wilgucka

Tagi: