II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Sukces literacki

Przemysław Koniuszy z klasy II b został laureatem I miejsca w III Ogólnopolskim Konkursie Literackim "Radość pisania" w kategorii: interpretacja wybranego wiersza Anny Kamieńskiej.
Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie. Konkurs objęty jest Honorowym Patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty i Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Przewodniczącym Jury była prof. dr hab. Zofia Zarębianka, która zajmuje się twórczością poetki. Pani Profesor podkreśliła wysoki poziom prac i ogromne zainteresowanie młodych ludzi poezją (wpłynęło ponad 400 prac z całej Polski).