II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Sukces w finale Konkursu Antycznego

Emilia Król, Amelia Motyl i Miłosz Smyk z klasy 1k zostali laureatami 2. miejsca w XI Podkarpackim Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Kulturze Antycznej „Non scholae, sed vitae discimus”.
Konkurs ma charakter interdyscyplinarny, jest organizowany przez VI LO w Rzeszowie oraz Zakład Historii Starożytnej i Orientalistyki Uniwersytetu Rzeszowskiego pod honorowym patronatem Rektora UR i Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Finał trzyetapowego konkursu odbył się 4 marca w auli uczelni patronackiej. Nasi reprezentanci przedstawili scenkę rodzajową pt.: „Rara merces” (Mizerne wynagrodzenie) o edukacji w starożytnym Rzymie, z licznymi nawiązaniami do realiów współczesnej polskiej szkoły. W drugiej części wykazali się znajomością zagadnień z zakresu kultury antycznej. Jury, w skład którego wchodzą pracownicy naukowi Uniwersytetu Rzeszowskiego, doceniło walory artystyczne przedstawienia i wysoki poziom przygotowania merytorycznego naszej drużyny.

Warto podkreślić, że kolejny, tak udany, udział w konkursie traktujemy jako podtrzymanie humanistycznych tradycji naszej szkoły, której patronem jest profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, filolog klasyczny, Kazimierz Morawski, znawca i badacz kultury antycznej.

Gratulujemy sukcesu uczestnikom!

Dziękujemy także Kamilowi Pszeniczce i Brunonowi Dzikowi z klasy 1g, którzy wsparli zespół pomocą techniczną.

Jak co roku dzielimy się z tej okazji kolejną łacińską sentencją:
Ad quas res aptissimi erimus, in iis potissimum elaborabimus.
Najwięcej dokonamy w tym, do czego będziemy najbardziej uzdolnieni.

Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof

Opiekę merytoryczną nad uczestnikami sprawowały pani Ewa Wójcik i pani Małgorzata Wilgucka.

 

 

 

 

 

 

 

Obraz  został pobrany z Pixabay