II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Sukcesy "Morawy"

Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie "Potęga Prasy", organizowanym przez redakcję tygodnika "Angora" w kategorii "Gazetka szkolna", wyróżnienia indywidualne dla Aleksandry Skowronek (3f) i Mateusza Zubika (3f) to sukces kwietniowy. Pierwsze miejsce w Wojewódzkim Konkursie Gazet Szkolnych to wynik ogłoszony w czerwcu tego roku przez przedstawicieli Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli oraz wykładowców Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
 

 

Powyższe sukcesy to wynik ciężkiej pracy redaktorów gazetki szkolnej "Morawa". Finaliści konkursu "Potęga Prasy" w ramach nagrody mogli skorzystać z dofinansowania (w kwocie 760zł) do wyjazdu na trzytygodniowy obóz dziennikarski w Rewalu.

Ostatnie, już zreformowane, numery "Morawy" powędrowały do Rzeszowa na Wojewódzki Konkurs Gazetek Szkolnych, w którym uczestniczyły redakcje gazetek szkół ponadgimnazjalnych nie tylko z Podkarpacia (co potwierdza fakt, że 2. miejsce zajęli uczniowie z Małopolski). Oprócz nagród rzeczowych otrzymaliśmy również obietnicę cyklicznych warsztatów dziennikarskich dla redaktorów gazetek, które znalazły się w finale, prowadzonych przez dziennikarzy Super Nowości.

Jury Wojewódzkiego Konkursu Gazet Szkolnych w ocenie pism brało pod uwagę, m.in. "poruszanie tematów istotnych dla społeczności uczniowskiej, szkoły oraz przestrzeni kulturowej i społecznej, w której żyją autorzy; różnorodność tematyki, aktualność oraz wielkość form wypowiedzi dziennikarskich". Zaznaczano, że dużą rolę odgrywała też odwaga cywilna autorów w podejmowaniu kontrowersyjnej tematyki, obiektywne i prawdziwe przedstawienie rzeczywistości, a także poprawność językowa i layout.