II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Szkolne Mistrzostwa Pierwszej Pomocy

5 czerwca 2007 r. o godzinie 10 w II LO w Przemyślu dyrektor Artur Pich rozpoczął Szkolne Mistrzostwa Pierwszej Pomocy. Nasz konkurs okazał się znakomitą formą doskonalenia umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz pracy zespołów pierwszej pomocy.

Zawody polegały na pokonaniu przez zawodników trasy na której rozmieszczono poszczególne stacje z zadaniami. Tematyka pozoracji dotyczyła wypadków najczęściej spotykanych w życiu codziennym i w szkole. Stopień trudności nie przekraczał podstawowego zakresu kursu pierwszej pomocy PCK oraz programu przysposobienia obronnego.

Liczyło się to, aby zawodnicy potrafili samodzielnie ocenić zastaną sytuację na danym stanowisku i w odpowiedni sposób zareagować. Z tego powodu nie został podany żaden wstępny opis zdarzenia. Pozoranci przedstawiali symulację wypadków, które mogą mieć miejsce w życiu codziennym. Nie da się przewidzieć zachowania poszkodowanego, nie możemy oczekiwać, że będzie on nam dawać jakieś sygnały. Poszkodowany może być w szoku, ma powody by zachowywać się biernie, i dlatego właśnie nasi pozoranci nie wykazywali zbyt dużej aktywności. Dobry ratownik powinien dokładnie rozejrzeć się na miejscu zdarzenia, tak aby dostrzec wszystkie ofiary, a następnie w odpowiedniej kolejności udzielić im pomocy.

Wykonanie zadania oceniał zespół sędziów z Medycznej Szkoły Ratowników w Przemyślu. Przy ocenie Komisja brała pod uwagę takie elementy jak:
 

  • Samoochrona ratowników
  • Ratowanie życia
  • Alarmowanie zintegrowanego systemu ratowniczego
  • Udzielanie pierwszej pomocy
  • Kierowanie zespołem ratowników i prace zespołowe.

W Szkolnych Mistrzostwach brało udział 11 zespołów klasowych po 5 zawodników w zespole. Każdy zespół biorący udział otrzymał dyplomy, za pierwsze trzy miejsca były medale. Zwycięzcy pierwszego miejsca otrzymali również koszulki firmowe II LO w Przemyślu. Największą radość oprócz medali zawodnikom sprawiła pizza. Każdy zespół otrzymał 2 duże pizze oraz napoje. Fundatorami nagród byli Dyrektor II LO oraz Rada Rodziców II LO w Przemyślu.
 

Zwycięzcy

I miejsce:
Tomasz Siwak 2e
Maria Sławik 2e
Patryk Korecki 2e
AnnaWach 1e
Jakub Fida 1e
II miejsce:
Magdalena Kulaszka 1e
Małgorzata Sitek le
Olena Borowik 1e
Andżelika Matysko le
Paweł Binko 1e
III miejsce:
Krystyna Kozłowska 2e
Anna Osip 2e
Katarzyna Weinar 2e
Sabina Sokolik 2e
Andżelika Baran 2e


Zdjęcia wykonali Mariusz Morycz i Marcin Piejko.

Za pomoc w organizacji Szkolnych Mistrzostw serdecznie dziękujemy Szkole Medycznej w Przemyślu - Pani Dyrektor Annie Michalik, Pani Ryszardzie Hataś, Pani Dagmarze Podgórskiej-Kowalczyk oraz Ratownikom.
Dziękujemy również Panu Prezydentowi Przemyśla za przekazanie w tym roku sprzętu do ćwiczeń resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Bez tego sprzętu nie można mówić o dobrym przygotowaniu młodzieży do ratowania ludzkiego życia. Mamy dobrą młodzież i chętną do działań, dlatego staramy się o lepsze wyposażenie pracowni, aby dać szansę uczniom w zdobywaniu wiedzy na zajęciach dodatkowych.

Szkolne Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Przedmedycznej zorganizowała pani, Bernadeta Jasińska-Jurek nauczyciel przysposobienia obronnego. W sprawnej organizacji wykazał się Samorząd Uczniowski - Kasia Wójcik, Mariusz Morycz, Maciek Kowalski, Paweł Witowski był nawet absolwent II LO Marcin Piejko.
Nagrody wręczał wicedyrektor II LO pan Marian Sztaba.