II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Szkolny konkurs językowy

Jury szkolnego konkursu językowego postanowiło przyznać następujące nagrody:

- prezentacja multimedialna:
miejsce I – Róża Watracz, kl. 3f
miejsce II – Wiktoria Nuckowska, kl. 3f
miejsce III – Agnieszka Haszczyn, kl. 3d

- film:
miejsce I – Domonika Skura, Klaudia Rykowska, Dominika Matys, kl. 1b
miejsce II – Maksymilian Kuc, Paweł Gardecki, kl. 1a

- broszura informacyjna w języku angielskim – Kamil Hnatyk, kl. 1c
- broszura informacyjna w języku niemieckim – Anna Lipowska, kl. 1f

Wręczenie nagród odbędzie się 27.04.2018 – dla uczniów kl. 3 i 22.06. dla uczniów klas 1 i 2. Laureaci
z klas 1 i 2 wybiorą dzień bez pytania po uzgodnieniu z wychowawcą klasy.

Pozdrawiam w imieniu organizatorów konkursu,

Magdalena Baran-Malcher.