II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Uczennica Morawy w finale ogólnopolskich konkursów o bł. ks. Jerzym Popiełuszce

Sara Karpińska, uczennica klasy II d II LO im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu, została finalistką i laureatką dwu ogólnopolskich konkursów poświęconych Bł. Księdzu Jerzemu Popiełuszce. Konkursy miały związek z przypadającą 19. października tego roku trzydziestą rocznicą jego męczeńskiej śmierci i z ogłoszeniem przez Komisję Krajową NSZZ "Solidarność" roku 2014 Rokiem Księdza Jerzego Popiełuszki, który, pod koniec sierpnia tego roku, został także patronem Związku. 

Uroczystości zamykające pierwszy konkurs „Zło dobrem zwyciężaj” – ksiądz Jerzy Popiełuszko – sługa prawdy i wolności.” odbyły się w Warszawie, w  kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu i w Centrum Okopowa Caritas w niedzielę, 19. października. Organizatorem konkursu były Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” i Narodowe Centrum Kultury. Do ścisłego finału spośród kilkuset na etapach wojewódzkich zakwalifikowało się 130. prac z całej Polski, uczennica znalazła się w finałowej dziesiątce konkursu w kategorii literackiej.

Uroczystości rozpoczęły się przy kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie od zwiedzania muzeum księdza Jerzego, które działa już 10 lat. Następnie goście, uczniowie i nauczyciele złożyli kwiaty na grobie Popiełuszki. Gala finałowa miała miejsce w Centrum Okopowa Caritas Polska, gdzie uczestnicy mieli okazję wysłuchać nagrodzonych prac literackich, obejrzeć wyróżnione filmy i wystawę prac plastycznych laureatów. Wzruszającym momentem gali było ułożenie krzyża z białych kwiatów, nawiązujące do podobnych działań opozycyjnych w latach PRL – u. O godzinie 17. w kościele św. Stanisława Kostki msza św. w sanktuarium poświęconym błogosławionemu kapelanowi ludzi pracy zgromadziła rzesze ludzi. Uczestniczyli w niej także rodzina i krewni ks. Jerzego.

Podsumowanie drugiego konkursu „Jesteśmy powołani do prawdy” – autentyzm i zwyczajność świadectwa życia ks. Jerzego Popiełuszki.” miało miejsce 21. października w Lublinie, w Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego. Patronatem objęli konkurs kardynał Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski, Krzysztof Babisz, Lubelski Kurator Oświaty, Jacek Welter, Dyrektor Oddziału IPN w Lublinie i Marian Król, Przewodniczący Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”. Na konkurs wpłynęło 246 prac z wszystkich 16. województw. Sara Karpińska została laureatką I. miejsca w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Trwają prace nad wydaniem wyróżnionych tekstów w okolicznościowej publikacji.

 

Małgorzata Wilgucka

 

Więcej informacji o gali finałowej konkursu i o postaci księdza Jerzego Popiełuszki na stronach:

http://www.solidarnosc.org.pl

www.popieluszko.pl -  wirtualny spacer po pokojach księdza Jerzego.