II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Uczennice II LO w Kapitule Ogólnopolskiego Konkursu

Sylwia Kubicka, absolwentka naszej szkoły, i Emilia Wilgucka, obecnie uczennica, jako laureatki I. miejsca dwu kolejnych edycji Konkursu Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania i Ministerstwa Edukacji Narodowej pod hasłem Jestem szefową zostały zaproszone do jury III edycji konkursu. Oceniały prace swoich koleżanek w tej edycji. 

W Warszawie promowały II LO i równocześnie nasze miasto w gronie partnerów konkursu reprezentujących: Urząd m. st. Warszawy, Europejską Unię Kobiet, Fundację Orange, Fundację Gwiazdy Dzieciom, Grupę Aviva, Microsoft Polska, Procter & Gamble Polska, TVN, a także posłanek i posłów na Sejm RP: Magdaleny Kochan, Ligii Krajewskiej i Adam Szejnfelda. W tegorocznej Kapitule III-ej edycji konkursu zasiedli dodatkowo m.in. Władysław Kosiniak - Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej, posłanki i posłowie do Parlamentu Europejskiego: prof. Danuta Hübner, prof. Lena Kolarska - Bobińska, Piotr Borys, Małgorzata Handzlik, Danuta Jazłowiecka, Elżbieta Łukacijewska, Joanna Skrzydlewska, Sidonia Jędrzejewska, Jan Kozłowski, Bogusław Sonik, dr Jan Olbrycht, Tadeusz Zwiefka, a także Sławomir Brodziński, Szef Służby Cywilnej, dr Ewa Wolniewicz - Warska, Przewodnicząca Komitetu "Kobiety i Nowe Technologie" Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz Przedstawiciel Ambasady Stanów Zjednoczonych w Polsce, Przedstawicielka Kongresu Kobiet, Laurent Picheral, Prezes Zarządu Orbis S.A. i Agnieszka Bilińska Prezeska Vital Voices Chapter Poland.

Posiedzenie Kapituły odbyło się 3 września w Sali Kolumnowej Urzędu Rady Ministrów przy Alejach Ujazdowskich w Warszawie. Po intensywnych obradach jury uczennice zostały zaproszone na indywidualne rozmowy dotyczące specjalnego mentoringu oraz na galę podsumowania Konkursu, która będzie miała miejsce w przyszłym tygodniu. Relację z tego wydarzenia także znajdziecie na stronie II LO.