II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

XXVII Olimpiada Filozoficzna – Zawody III stopnia. Monika Komonicka finalistką.

Przed egzaminem ustnym

15 kwietnia bieżącego roku w Warszawie odbyły się zawody III stopnia (finał centralny) XXVII Olimpiady Filozoficznej.

Zawody trzeciego stopnia mają charakter egzaminu ustnego, który składa się z trzech części:

a)     obrony pracy pisemnej z etapu szkolnego,

b)    odpowiedzi na dwa pytania komisji egzaminacyjnej,

c)     analizie krótkiego fragmentu tekstu filozoficznego.

W finale tym wzięła udział uczennica klasy 2f Monika Komonicka, która w starciu z najlepszymi młodymi „miłośnikami mądrości” z całego kraju wywalczyła zaszczytny tytuł finalisty.

Sukces Moniki cieszy szczególnie z tego także powodu, iż od wielu lat żadnemu uczniowi z Przemyśla nie udało się zostać finalistą, tej, przecież bardzo trudnej, Olimpiady.

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r., nr 13, poz. 125, z późn. zm.) laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych przysługuje:

a)     prawo do oceny celującej końcoworocznej z przedmiotu filozofia w szkołach ponadgimnazjalnych i dotychczasowych szkołach średnich,

b)    zwolnienie z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu (w tym przypadku filozofii na poziomie rozszerzonym), co jest równoznaczne z uzyskaniem z tego przedmiotu najwyższego wyniku.

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, także wtedy, gdy przedmiot ten nie był objęty szkolnym planem nauczania w danej szkole.

Monika przygotowywała się do Olimpiady pod kierunkiem Pana Artura Bobrowicza.

Tagi: