II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

"ZOSTAĆ INWESTOREM"

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości dnia 28 października 2008 r. zorganizowała szkolenie dotyczące inwestowania. W szkoleniu tym wzięli udział nasi uczniowie: Filip Urbanowicz (2d) i Kamil Bluj (1d) z klas matematyczno - geograficznych.

Szkolenie opierało się na grze symulacyjnej "ZOSTAĆ INWESTOREM" dotyczącej racjonalnego dysponowania swoimi zasobami pieniężnymi, tak aby osiągnąć jak najwyższą użyteczność. Choć użyteczności nie da się mierzyć, posługiwaliśmy się teoretyczną miarą jaką wymyślili ekonomiści czyli utylem. Do dyspozycji były m.in. lokaty, fundusze inwestycyjne, kredyty. Losowo dobrana grupą wraz z naszym uczniem Kamilem Blujem osiągnęła najwyższy wynik, czyli najwyższy poziom zadowolenia z tytułu posiadanych środków i podjętych działań.

W przyszłym semestrze planowany jest konkurs z wykorzystaniem tej gry i mamy nadzieję, że start będzie równie udany jak warsztaty. Zajęcia były prowadzone przez trenerkę Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości - Martę Kaczmarczyk.
 

Rafał Paśko