II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Zwycięstwo w Konkursie Antycznym

Gabriela Dec, Jacek Hayder i Jakub Daraż z klasy 3e zostali laureatami 1 miejsca IX edycji Podkarpackiego Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Kulturze Antycznej „Non scholae, sed vitae discimus”. Finał odbył się 15 marca w auli Uniwersytetu Rzeszowskiego. W końcowej rywalizacji uczestniczyło 8 najlepszych trzyosobowych drużyn, zakwalifikowanych po dwuetapowych eliminacjach pisemnych.

Występ sceniczny naszych uczniów przedstawiający Hippokratesa, greckiego lekarza, uznawanego za ojca medycyny oraz odpowiedzi ustne z zakresu historii kultury starożytnego Rzymu spotkały się
 z najwyższą oceną jury, w skład którego weszli pracownicy naukowi rzeszowskich uczelni. Doktor hab. Piotr Berdowski (Instytut Historii UR), dr Maciej Milczanowski (WSIiZ) oraz dr Michał Dzik (Instytut Archeologii UR) docenili merytoryczną zawartość scenki rodzajowej i jej walory humorystyczne, a także wiedzę naszych reprezentantów na temat rzymskiej retoryki z jej najwybitniejszym przedstawicielem Markiem Tulliuszem Cyceronem.

Laureaci Konkursu, obok dyplomów i nagród rzeczowych, otrzymali dodatkowe 20 punktów, jeśli wybiorą studia na Uniwersytecie Rzeszowskim na kierunkach humanistycznych.

Gratulujemy naszej  zwycięskiej drużynie, nad którą opiekę merytoryczną sprawowały  panie Małgorzata Wilgucka i Ewa Wójcik.

Dziękujemy także Weronice Wańczowskiej, Oliwii Zawilińskie j(1e) i Wiktorowi Bartnickiemu(3e)za pomoc techniczną i medialną.

Zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach Konkursu.

 

Dimidium facti, qui bene coepit, habet, sapere aude, incipe! (Horacy)

Połowę pracy ma ten, kto dobrze zaczął, miej odwagę być mądrym, zacznij!

Załącznik video: