II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Kryształowy Rajd

24 września już po raz 15. młodzież i nauczyciele II LO w Przemyślu wybrali się na rajd szlakiem Jana Pawła II do Kalwarii Pacławskiej. Pomysłodawczynią i organizatorką wędrówki jest pani wicedyrektor, Agata Trzpis, która poprowadziła wycieczkę razem z dyrektorem II LO, Mariuszem Zamirskim, kilkunastoosobową grupą nauczycieli oraz ponad 150. osobową grupą uczniów.

Rajd szlakiem Jana Pawła II wpisuje się, jak co roku, w tradycje turystyczne, kulturowe i historyczne regionu. Uczestnicy mają okazję podziwiać krajobraz Pogórza Przemyskiego, podjąć wysiłek górskiej wędrówki, zwiedzić ponad 350 – letnie Sanktuarium maryjne, którego sytuowanie na wzgórzach wykazuje duże podobieństwo do krajobrazu wokół Jerozolimy. Droga krzyżowa ma długość ok. 1,6 km. Na wzgórzach znajduje się 35 murowanych i 7 drewnianych kaplic kalwaryjskich.

W kościele zobaczyć można obraz Matki Boskiej Kalwaryjskiej. Jest on nieznanego autorstwa i początkowo znajdował się w klasztorze franciszkanów w Kamieńcu Podolskim, którego obronę opisał Henryk Sienkiewicz w Trylogii. Z Kamieńca obraz został wyrzucony po zdobyciu twierdzy przez Turków w 1672 roku i trafił w niejasnych, obrosłych legendą, okolicznościach do Kalwarii Pacławskiej, najpóźniej w roku 1679.

Na okoliczność kryształowej, 15. rocznicy rajdu, nie zabrakło także jubileuszowych podziękowań w postaci okazjonalnych pamiątek dla pani Agaty Trzpis, pani Renaty Roch, pana Mariusza Zamirskiego i państwa Muzykarzy. Co roku bowiem państwo Grażyna i Zbigniew Muzykarzowie, właściciele gospodarstwa agroturystycznego „Pod Wiśnią”, goszczą uczestników rajdu kawą, herbatą i miłą pogawędką.

 

„Człowiekowi potrzebne jest piękno krajobrazu” - powiedział patron szlaku, Karol Wojtyła, a w jednym z wierszy napisał:

 

Zatrzymaj przez chwilę wzrok na kroplach świeżego deszczu;

Oto w nich skupia swój blask cała zieleń wiosennych liści,

Tak że wszystkie prawie ciążą w kroplach, w granicach własnych się nie mieszczą (…).

Jesteś tak głęboko w światłości rzeczy, że musisz szukać w sobie coraz głębszej dla nich przestrzeni.

 

Zapraszamy za rok !