II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Międzynarodowa wymiana szkolna - Przemyśl 2010

Od 14. do 21.09.2010 gościła w II LO im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu grupa młodzieży i nauczycieli z partnerskiej szkoły Gimnazjum im. Goerdelera w Paderborn. Tym razem nasi goście skorzystali z komunikacji lotniczej, kolejowej i autobusowej, aby dotrzeć do nas i powrócić szczęśliwie do domu. 

Delegacji niemieckiej przewodniczyła dyrektor szkoły pani Helga Lazar. Było to osiemnaste spotkanie społeczności obydwu szkół. W murach szkoły powitaliśmy niemieckich uczestników wymiany szkolnej - 31 osobową grupę młodzieży wraz z opiekunami, panią Petrą Masukowitz i panem Udo Hilwerlingiem. Wszyscy niemieccy uczestnicy wymiany zakwaterowani zostali w polskich rodzinach i razem z rówieśnikami z II LO realizowali wspólny projekt. 

Niezapomnianym punktem programu była wizyta 62 osobowej polsko-niemieckiej grupy młodzieży na czele z dyrektorami obydwu partnerskich szkół panią Helgą Lazar i panem Arturem Pichem oraz nauczycielami prowadzącymi wymianę w Urzędzie Miasta na zaproszenie Prezydenta Miasta pana Roberta Chomy. Podczas całej wizyty towarzyszył gościom pan Piotr Idzikowski - Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego.

W tegorocznym projekcie dominowały zajęcia sportowe, sprzyjające wzajemnemu poznaniu się oraz pozwalające młodzieży na rozwijanie wspólnych pasji i zainteresowań. 

Program wymiany miał na celu pokazanie gościom uroczych zakątków miasta i regionu, przybliżenie młodzieży niemieckiej naszej historii i kultury, poznanie polskiego systemu szkolnictwa, wgląd w codzienne życie polskich rodzin. Wszyscy uczestnicy wymiany mieli okazję do doskonalenia swoich umiejętności językowych oraz nawiązanie nowych przyjaźni. 

Niezapomnianych wrażeń dostarczył wszystkim przejazd kolejką wąskotorową na trasie Cisna - Balnica. Wspaniała pogoda pozwoliła uczestnikom wymiany cieszyć się bieszczadzkimi krajobrazami i odetchnąć świeżym powietrzem. Przejażdżka statkiem po Jeziorze Solińskim oraz wspólny spacer w promieniach popołudniowego słońca po zaporze w Solinie były dla naszych gości dużą atrakcją. 

W czasie wymiany szkolnej niemieccy uczniowie uczestniczyli wraz ze swoimi polskimi kolegami w zajęciach lekcyjnych, zwiedzili budynek II LO, realizowali wybrane projekty (plastyczny, rzeźbiarski, językowy) oraz uczestniczyli w wycieczce do Jarosławia. 

Weekend należał jak zwykle do rodzin i dostarczył gościom niezapomnianych wrażeń. 

Nad całością przebiegu wymiany czuwali germaniści pani Ewa Godzień, pani Elżbieta Malczyńska, pani Monika Gonet i pan Tadeusz Krotysz. Realizacja bogatego i urozmaiconego projektu była możliwa dzięki wsparciu finansowemu PNWM i oraz gościnności rodzin biorących udział w wymianie.