II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Erasmus + Edukacja szkolna #Wiedeń

W dniach 01.10 -12.10.2018 odbył się w Wiedniu w ramach projektu Erasmus+ kurs metodyczny dla nauczycieli języka niemieckiego, w którym wzięła udział germanistka z II LO w Przemyślu p. Elżbieta Malczyńska.  Szkolenie dla nauczycieli z całej Europy zostało zorganizowane przez szkołę językową w Wiedniu ActiLingua Academy. Oprócz zajęć językowych mających na celu odświeżenie słownictwa i skomplikowanych struktur gramatycznych na poziomie C2i poznanie różnic semantycznych w języku niemieckim używanym na terenie Niemiec i w Austrii, szkolenie obejmowało blok warsztatów pogłębiających  wiedzę uczestników na temat Austrii, jej historii i geografii, ogólnie pojętej kultury, zwyczajów i obyczajów mieszkańców tego kraju. Były one prowadzone w bardzo ciekawy sposób przez kompetentnych , dobrze przygotowanych nauczycieli, którzy chętnie służyli pomocą i odpowiadali na liczne pytania.

Dodatkowe projekty fakultatywne, jak np. całodniowa wycieczka do Salzburga, zwiedzanie Wiednia z dyplomowanym przewodnikiem, wykład na temat historii Katedry Św. Szczepana, czy wizyta na Wiener Wiesn stanowiły  znakomite uzupełnienie bloku zajęć o tematyce krajoznawczej. Były to również świetne okazje do rozmów  z innymi uczestnikami  kursu, z germanistami pracującymi w szkołach w Szwecji, Słowacji, na Węgrzech i w Czechach, do poznania różnic w systemach kształcenia  w naszych krajach, do wymiany doświadczeń zawodowych. 

Kurs metodyczny w wiedeńskiej ActiLinqua Academy był doskonałym wzbogaceniem warsztatu pracy nauczyciela języka niemieckiego.