II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Erasmus + - kurs językowy na Malcie

W dniach 13.05.2019 – 24.05.2019 kolejny nauczyciel naszej szkoły brał udział w programie Erasmus + ,mobilność kadry nauczycielskiej. Tym razem był to nauczyciel wychowania fizycznego p. Tomasz Skowronek. Uczestniczył on w tym czasie w kursie General English Course, doskonalącym umiejętność posługiwania się językiem angielskim. Kurs ten odbywał się na Malcie, a dokładnie w szkole Easy School of Languages w stolicy wyspy, Valletcie.

Zajęcia podzielone były na dwa bloki tematyczne. Pierwszy blok dotyczył doskonalenia umiejętności pisania, czytania, słuchania, rozumienia tekstów, pisania wypracowań i esejów. Drugi obejmował umiejętności prawidłowej wymowy i akcentowania (pronunciation).

Grupa szkoleniowa liczyła 9 osób i była bardzo zróżnicowana pod względem narodowości uczestników. Były tam osoby z całego niemal świata, np. Chiny, Japonia, Szwajcaria, Francja, Tajwan, Czechy i Rosja. Takie  zróżnicowanie pod względem narodowości  umożliwiło nawiązanie bliższych kontaktów oraz poznanie kultury, zwyczajów, życia codziennego innych krajów.

W wolnym czasie szkoła proponowała zwiedzanie najciekawszych miejsc na Malcie.

Były to m.in. piękne, wąskie i czasami bardzo strome uliczki Valetty, parki i ogrody botaniczne, port, zabytki, ale też fantastyczne miejsca do plażowania i kąpieli w Morzu Śródziemnym.

Tagi: