II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Finał konkursu "Nasza Galicja"

Jury Centrum Młodzieży im. Henryka Jordana w Krakowie rozstrzygnęło Konkurs Literacki "Nasza Galicja". Uczniowie II LO znaleźli się w ścisłym finale konkursu. Laureatem II nagrody został Miłosz Wilgucki z klasy 1 g za pracę pt. "Warsztat - centrum świata" a wyróżnienie otrzymała Aleksandra Hrynkiewicz z klasy 3 e za pracę pt. "Kochany Dawidzie".

Uczestnikami konkursu byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych dawnej Galicji, a więc z województwa podkarpackiego, z województwa małopolskiego (bez powiatów miechowskiego, olkuskiego i proszowickiego) oraz z powiatów bielskiego i żywieckiego w województwie śląskim. By wziąć udział w konkursie, należało przeczytać książkę Martina Pollacka "Po Galicji. O chasydach, Hucułach, Polakach i Rusinach. Imaginacyjna podróż po Galicji Wschodniej i Bukowinie, czyli wyprawa w świat, którego nie ma". Akcja uczniowskich prac rozgrywa się także na terenie historycznej Galicji. 

Wszyscy finaliści wezmą udział w warsztatach literackich w dniu 10 października 2013 roku w Krakowie. 

Zachęcamy do lektury książki Martina Pollaca !