II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Kurs metodyczny ETI Malta

W  dniach od 10 do 21 czerwca w ramach projektu Erasmus + anglistki Katarzyna Styś i Ewa Miśkowicz-Cichocka  wzięły udział w kursie metodycznym : „Methodology Revisited, Revitalized & Re-energised” na Malcie. Kurs został zorganizowany przez ETI Executive Training Institiute Malta i obejmował 42 godziny zegarowe.

Zajęcia były prowadzone w innowacyjny sposób i dały możliwość  zapoznania się z nowatorskimi technikami nauczania jak również sposobami wykorzystywania nowych technologii w nauczaniu języka angielskiego. Zajęcia obejmowały m.in. Motivating Today’s Students,  Encouraging Students to Speak, Songs & Music and their learning potentials, Co-operative learning, Using Stories in Classroom, You Tube, Videoclips & Learning, Teaching Language through Project Work, Using Computers-Exploiting the Internet, Techno –Learn: Wikis, Designing Crosswords & Quizzes.

Kurs ten dał możliwość nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń zawodowych z nauczycielami z Malty, Niemiec, Rumunii, Czech, Włoch, Francji i Austrii. Doskonałą okazją do rozmów, łamania stereotypów oraz zgłębiania tajników różnych kultur były także wspólne wycieczki nauczycieli po odbytych zajęciach.