II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Kurs metodyczny Malta II

W dniach od 17 do 28 czerwca 2019 nauczycielka języka angielskiego w II LO w Przemyślu, Magdalena Baran - Malcher uczestniczyła w kursie metodycznym w ramach programu Erasmus+ Mobility. Tytuł kursu brzmiał Creative Methodology. Kurs odbył się w szkole języka angielskiego Alpha School of English w St. Paul's Bay na Malcie.

Program tego zajmującego i interesującego kursu obejmował zarówno doskonalenie znajomości języka angielskiego, jak i poznanie nowoczesnych, ciekawych metod nauczania w oparciu o nowe technologie, zajęcia praktyczne i twórcze, np. drama.
Zajęcia miały charakter teoretyczny i praktyczny, a obecność nauczycieli z innych krajów pozwoliła na wymianę doświadczeń i umiejętności. Kurs skierowany był do nauczycieli języka angielskiego mających na uwadze oczekiwania uczniów XXI wieku.

Warto też wspomnieć o wycieczkach do obecnej stolicy wyspy LaValetty oraz Mdiny, pierwszej stolicy państwa, gdzie w ciszy można cofnąć się do przeszłości.

Na Malcie każdy znajdzie coś dla siebie. Urokliwe, wąskie uliczki, różnobarwne okiennice, bajeczne widoki, piękne plaże i lazurowe morze - to wszystko sprawiło, że oprócz walorów metodycznych wzbogacających warsztat pracy nauczyciela, można było oddawać się uczcie kulturowej i estetycznej. Było to niezapomniane przeżycie, z całą pewnością warte powtórzenia.