II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Nauczanie zdalne - informacja

Od 11 marca zawieszony został tradycyjny  tryb pracy szkoły, od tego czasu nasza placówka rozpoczęła nauczanie zdalne. Do kontaktów z młodzieżą wykorzystywaliśmy wszystkie możliwości Librusa; komunikatorów, mediów społecznościowych i sieci komórkowych.
Od 25 marca przeszliśmy na nauczanie online z wykorzystaniem programu Zoom przeznaczonego do organizowania telekonferencji. Od tego momentu lekcje odbywają się zgodnie z podziałem godzin. Staramy się realizować podstawę programową, wykorzystując dotychczasowy warsztat pracy oraz całe bogactwo zasobów internetowych.
Nasi uczniowie stanęli na wysokości zadania, możemy się pochwalić prawie stuprocentową frekwencją i dużą aktywnością młodzieży. Te spotkania są ważne zarówno dla uczniów jak i dla nauczycieli, bowiem służą nie tylko przekazywaniu wiedzy, nabywaniu umiejętności, są także okazją do wzajemnego wspierania się i wyrażenia swoich emocji w tych, jakże trudnych dla wszystkich chwilach.