II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Rekrutacja - dostarczanie wniosków

Drodzy Kandydaci i Rodzice Kandydatów, 
informujemy, że podanie do naszej szkoły można złożyć bezpośrednio w szkole oraz elektronicznie.

Przy wejściu do szkoły została przygotowana skrzynka podawcza tzn. "urna", w której należy umieścić poprawnie wypełnione podanie podpisane przez Rodziców/Opiekunów prawnych. Jednocześnie przypominamy o wszystkich zasadach i przepisach związanych z pandemią COVID-19. Osoby, które chcą skorzystać z przesłania elektronicznego wniosku muszą posiadać Profil Zaufany lub przesłać pliki wniosku na adres poczty email szkoły. 

Szczegółowe wytyczne:

Poniżej przedstawiono trzy możliwości złożenia wniosku.

1. Podpisany przez rodziców wniosek o przyjęcie, można złożyć w formie papierowej  bezpośrednio w szkole pierwszego wyboru, poprzez wrzucenie wniosku do specjalnie przygotowanej w szkole skrzynki.

2. Rodzice posiadający podpis elektroniczny w postaci Profilu Zaufanego, mogą złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły drogą elektroniczną, poprzez elektroniczny system rekrutacji do szkół ponadpodstawowych VULCAN. Szczegółowa procedurą składania wniosku podpisanego Profilem Zaufanym, opisana została w instrukcjach rejestracji zgłoszenia, które znajdują się w zakładce „Pliki do pobrania”, na stronie: 

https://podkarpacie.edu.com.pl/kandydat/app/downloads.html

3. Rodzice, którzy nie posiadają Profilu Zaufanego i z ważnych przyczyn nie mogą złożyć wniosku bezpośrednio w szkole w formie papierowej, mogą przesłać podpisany wniosek o przyjęcie do szkoły e-mailem w formie skanu/zdjęcia. W takim przypadku niezbędne jest jednak skontaktowanie się ze szkołą telefonicznie i potwierdzenie przez szkołę przyjęcia  wniosku. Tak złożony wniosek będzie później musiał zostać złożony do szkoły w formie papierowej wraz z ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej i wynikami egzaminu ośmioklasisty. Poniżej podajemy adres na który należy przesłać wniosek raz numer telefonu:

sekr2lo@poczta.onet.pl
telefon: 16 679 96 75

 

Informacje:
II Liceum Ogólnokształcące
im. prof. Kazimierza Morawskiego

ul. b-pa Jakuba Glazera 44
37-700 Przemyśl
telefon: 16 679 96 75