II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Rekrutacja komunikat

Informujemy, że Komisja Rekrutacyjna prowadzić będzie postępowanie rekrutacyjne od dnia 05.07.2019 do 10.07.2019 w godzinach 11.00 - 15.00.

Etap prac Komisji Rekrutacyjnej dotyczy potwierdzenia woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.

Szczegółowy harmonogram dostępny jest w panelach kandydata: