II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Rozdanie dyplomów maturalnych 11 sierpnia 2020 r.

Rozdanie dyplomów maturalnych odbędzie się we wtorek tj. 11.08.2020 r. Przestrzegając zasad bezpieczeństwa i ograniczając kontakty bezpośrednie wydawanie dyplomów zostanie zorganizowane w następujący sposób. Każda klasa będzie otrzymywała świadectwa o określonej godzinie, oraz każdy absolwent w zależności od numeru w dzienniku lekcyjnym w określonym przedziale czasowym. 

Klasa 3A  - od godziny 9:00 - 9:15 - numery od 1 do 10 

                                     9:15 - 9:30 - numery  od 11 do 20

                                     9:30 -  pozostałe numery

Klasa 3B  -  od godziny 10:00 - 10:15 - numery od 1 do 10

                                      10:15 - 10:30 - numery od 11 do 20

                                      10:30 - pozostałe numery

Klasa 3C  - od godziny 11:00 - 11:15 - numery od 1 do 10 

                                     11:15 - 11:30 - numery  od 11 do 20

                                     11:30 -  pozostałe numery

Klasa 3D  -  od godziny 12:00 - 12:15 - numery od 1 do 10

                                      12:15 - 12:30 - numery od 11 do 20

                                      12:30 - pozostałe numery

Klasa 3E  - od godziny 13:00 - 13:15 - numery od 1 do 10 

                                     13:15 - 13:30 - numery  od 11 do 20

                                     13:30 -  pozostałe numery

Klasa 3F  -  od godziny 14:00 - 14:15 - numery od 1 do 10

                                      14:15 - 14:30 - numery od 11 do 20

                                      14:30 - pozostałe numery

Absolwenci z lat poprzednich odbierają dyplomy od godziny 14:45 do 15:15.

Absolwenci będą wchodzili do szkoły pojedynczo wejściem głównym, po okazaniu dowodu osobistego złożą podpisy potwierdzające odbiór dyplomów i po załatwieniu sprawy wychodzą ze szkoły wyjściem “E” /obok salki wspinaczkowej/.

Każdy wchodzący do szkoły ma obowiązek zakrycia nosa i ust oraz dezynfekcji rąk. Należy zachować dystans między oczekującymi, przynajmniej 1,5 m.