II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Sukces Wiktorii Zarzyckiej (1i) w konkursie na prezentację multimedialną

Wiktoria Zarzycka z klasy 1i została nagrodzona w organizowanym przez Bibliotekę Publiczną im. Ignacego Krasickiego w Przemyślu  oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Oddział w Przemyślu. Jego adresatami byli uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych miasta i powiatu przemyskiego., konkursie na prezentację multimedialną. 

Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem „Wolność to wybór”.
 
Konkurs miał na celu:
  • twórcze zaprezentowanie tekstów kultury: pisanych, wizualnych, audiowizualnych i audialnych, ukazujących jego temat,
  • kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi środkami wypowiedzi artystycznej,
  • doskonalenie umiejętności korzystania z technologii informacyjnej,
  • kształcenie umiejętności wyszukiwania informacji z różnych źródeł z poszanowaniem praw autorskich,
  • prezentację twórczości o wysokich walorach estetycznych.

Spośród nadesłanych prac komisja w składzie: Monika Maziarz i Katarzyna Bednarz-Soja (Przemyska Biblioteka Publiczna) postanowiła przyznać dwie równorzędne nagrody Wiktorii Zarzyckiej z II Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu (opiekun Rafał Paśko) oraz Kamilowi Behenowi z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Przemyślu (opiekun Małgorzata Łokińska). Przyznano również wyróżnienie, które otrzymał Michał Stadnik z Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących im. Janusza Groszkowskiego w Przemyślu (opiekun Agnieszka Horbaczek).

Gratulujemy!!!