II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Udział strzelców w uroczystościach 16 oraz 17 września

W poniedziałek 16 września br. w ramach 100-lecia polskiej skarbowości, w Przemyślu odbyły się wojewódzkie  obchody Dnia Krajowej Administracji Skarbowej. Rozpoczęły się one mszą św. w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu, pod przewodnictwem ks. arcybiskupa seniora Józefa Michalika. Oprócz Kompanii Honorowej Szefa KAS oraz Kompanii Honorowej Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie, zaproszona została również Kompania Honorowa JS 2009 wraz z pocztem sztandarowym. Po zakończeniu mszy św. wszyscy przemaszerowali do przemyskiego Rynku, gdzie Dyrektor Izby Administracji Skarbowej podinsp. Grzegorz Skowronek przyjął meldunek i dokonał przeglądu stojących pododdziałów. Następnie odśpiewano Hymn Państwowy, odbyły się przemówienia licznie zaproszonych gości oraz wręczano awanse i odznaczenia. Uroczystości zakończyły się defiladą zebranych pododdziałów przy Orkiestrze Wojskowej z Rzeszowa.
Nazajutrz, we wtorek 17 września obchodziliśmy 80. rocznicę napaści sowieckiej na Polskę. Uroczystości upamiętniające  to wydarzenie zaczęły się w Przemyślu mszą świętą w kościele oo. Karmelitów Bosych w pod przewodnictwem ks. prałata Mieczysława Rusina, którą uświetniły m. in. poczty sztandarowe służb mundurowych oraz przemyskich szkół, a także Kompania Honorowa 5 BSP wraz z przybyłą Orkiestrą Wojskową. Wśród uczestników nie mogło zabraknąć oczywiście Kompanii Honorowej naszej Jednostki Strzeleckiej z Przemyśla.
Po mszy św. uczestnicy przemaszerowali pod pomnik Zesłańców Sybiru i Ofiar Katynia, gdzie z kolei odśpiewano Hymn Państwowy oraz Hymn Sybiraków, odbyły się przemówienia okolicznościowe zaproszonych gości, wręczano odznaczenia zasłużonym działaczom społecznym, a także odczytany został Apel Pamięci wraz z Salwą Honorową.
Tagi: