II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013

Inauguracja nowego roku szkolnego rozpoczęła się 3 IX o godz. 10.30. Poprzedzona została mszą świętą w kościele O.O. Salezjanów. Tym razem, wyjątkowo, spotkanie rozpoczęło się przed budynkiem II LO. Uroczystość świętowało wraz z liceum, nowo utworzone Gimnazjum "Morawa". 

Zebranych powitali przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego: Aleksandra Bednarczuk i Mateusz Zubik, po czym głos zabrali: przedstawiciel posła Piotra Tomańskiego, wiceprezydent Przemyśla pan Grzegorz Hayder, przedstawicielka Stowarzyszenia Absolwentów pani Edyta Bierowiec, pan dyrektor Artur Pich oraz dyrektor nowo utworzonego Gimnazjum "Morawa" pan Rafał Paśko. Wszyscy życzyli uczniom zapału do pracy i osiągania bardzo dobrych wyników w nauce a nauczycielom wytrwałości w kształceniu i wychowywaniu młodzieży. 

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: 
wiceprezydent Przemyśla p. Grzegorz Hayder
przedstawiciel Stowarzyszenia Absolwentów II LO p. Edyta Bierowiec 
przedstawiciel Kapituły Nagrody im. prof. Brzezińskiego p. Józef Frankiewicz
przedstawiciel Środowisk Kombatanckich prezes p. Marian Burak 

Przypomniana została postać majora Mieczysława Słabego- absolwenta gimnazjum im. Kazimierza Morawskiego. Uczniowie złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą postać bohatera walk na Westerplatte. 

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie Nagrody im. prof. Zbigniewa Brzezińskiego. Laureatami zostali: 

- za osiągnięcia naukowe: Tomasz Zagalak i Mariusz Wojakowski 
- za działalność społeczną: Klaudia Rybak i Maciej Duda 

Ostatnim punktem uroczystości było pasowanie uczniów klas pierwszych liceum oraz klasy pierwszej gimnazjum.