II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Wielka Przestrzeń czyli Juliusz Słowacki w 3D

W Przemyskiej Bibliotece Pedagogicznej 27 marca miał miejsce kolejny już wykład literacki, który przygotowała pani Małgorzata Wilgucka we współpracy z uczniami II LO i Gimnazjum Morawa. Wykład był jedną z trzech prelekcji związanych z trójcą narodowych wieszczów – 220. rocznicą śmierci Adama Mickiewicza,  170. Juliusza Słowackiego i 160. Zygmunta Krasińskiego. Tematem prelekcji nauczyciela naszej szkoły był Juliusz Słowacki w odsłonach życia literackiego, prywatnego a także recepcja jego twórczości. Tytuł wykładu nawiązywał do wielowymiarowej twórczości i odbioru twórczości Słowackiego jako literata, podróżnika, rysownika, pasjonata malarstwa oraz inspiracji dla malarzy, pisarzy, poetów i twórców opery, czy karykaturzystów.

Pozostali prelegenci to dr hab. prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego Marek Stanisz, który opowiadał o tajemnicach Adam Mickiewicza, i dr Jan Musiał z Instytutu Polonistyki PWSW w Przemyślu, z wykładem o Zygmuncie Krasińskim. Wśród zaproszonych gości była pani Elżbieta Tarnawska, Naczelnik Wydziału Edukacji, oraz dyrektorzy, nauczyciele i młodzież przemyskich szkół. Oprawę artystyczną przygotowali recytatorzy: Weronika Benedyk i Kamila Głowacka z klasy 3e oraz Jakub Chuchra i Bruno Dzik z klasy 3 b Gimnazjum Morawa. O kwestie medialne i techniczne zadbał Kacper Mach z Gimnazjum Morawa. Kacper i Kamila udzielili także wywiadu dla Radia Rzeszów, które reprezentował pan Marek Cynkar. Fragmenty wykładu będzie można usłyszeć również w Radiu Fara.

Po raz kolejny znakomicie zaprezentowaliśmy się jako obie szkoły w przestrzeni naszego miasta. Więcej informacji na stronie: https://przemysl.pbw.org.pl/przemysl,125/konferencja-poswiecona-wielkim-polskim-romantykom-relacja,11170