II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Zostawił dobre Imię. Dziękujemy wszystkim za pamięć o Profesorze.

Czy wszystko pozostanie tak samo, kiedy mnie już nie będzie? Czy książki odwykną od dotyku moich rąk  A ludzie? Przez chwilę będą mówić o mnie, będą dziwić się mojej śmierci – zapomną
( Halina Poświatowska, Opowieść dla przyjaciela)

Okazało się, że nie zapomnieli, ludzka pamięć, choć bywa ulotna, ocaliła w sposób niezwykły wspomnienie Profesora Michała Ubermana. Do Rodziny i do Szkoły napłynęły z różnych zakątków w Polsce i na świecie wyrazy współczucia, listy, maile, esemesy, pamiątkowe fotografie. Dzielono się wspomnieniami z Jego pierwszych i kolejnych lat pracy, ze wspólnych wycieczek, spotkań klasowych, szkolnych uroczystości, konkursów i olimpiad fizycznych, małych i wielkich sukcesów. Za wszystkie odruchy serca serdecznie dziękujemy ! To budujące, że:

pamięć

cień nieobecnego

jeszcze chwilę znaczy swój kontur

pomiędzy żywymi

Koleżanki i Koledzy, Nauczyciele, Absolwenci, Uczniowie, Wychowankowie i Przyjaciele poruszeni odejściem Profesora Michała Ubermana towarzyszyli Rodzinie w ostatniej drodze Nauczyciela ciałem lub duchem.

Za tyle niespodziewanej pamięci, przyjaźni, serdeczności, sympatii, życzliwości, za modlitwę, za wspólne milczenie, za rozmowy, za słowa wsparcia i otuchy, za okazaną pomoc i gotowość pomocy, za współobecność w okolicznościach spotęgowanych obecną trudną sytuacją,

Z ogromnym wzruszeniem Wszystkim, którzy pamiętali, wspierali i pomagali,
dziękuje Rodzina Zmarłego
Jadwiga, Justyna i Piotr Ubermanowie

 

Zostawiajmy po sobie dobre imię i trwałą pamięć wśród śmiertelnych, aby życie nasze nie przeszło nadaremnie.
Leonardo da Vinci