II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

fizyka

Sprawozdanie z konkursu fizycznego "LWIĄTKO" 2008

W bieżącym roku 2008 zadania konkursu fizycznego " Lwiątko" były trudniejsze niż w roku ubiegłym. W związku z tym średnia punktów w poszczególnych klasach w skali ogólnopolskiej wynosi:
 

KONKURS FIZYCZNY LWIĄTKO 2008

W poniedziałek 31 marca 2008 roku odbył się Polsko-Ukraiński konkurs fizyczny. Organizatorem ogólnopolskim jest Towarzystwo Przyjaciół I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie. Na terenie naszej szkoły konkurs zorganizowali nauczyciele fizyki: mgr Michał Uberman i mgr Jolanta Saj.

W konkursie wzięło udział 21 uczniów naszej szkoły.

15 uczniów pana mgr Michała Ubermana:

Konkurs Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej 2008

11 stycznia o godz. 13.30 w Sali Rady Wydziału na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się uroczystość zakończenia Polskich Eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej 2008. Sławomir Wójcik, nasz wychowanek i uczeń prof. Mariana Sztaby otrzymał pierwszą nagrodę za pracę zespołową.
 

Strony