II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

historia

IX Edycja Olimpiady Historycznej

Sylwia Kubicka z klasy 1b uczestniczyła w finale IX Edycji Olimpiady Historycznej "Losy Polaków na Wschodzie po 1939 roku". Zdobyła tytuł finalistki po obronie swojej pracy na temat Katynia oraz egzaminie ze współczesnej historii Polski.
 

 

Podróż historyczno - literacka w Roku Juliusza Słowackiego szlakiem "małej ojczyzny" Juliusza Słowackiego i szlakiem bohaterów "Trylogii" Henryka Sienkiewicza

"Naszym obowiązkiem jest uczcić i przypomnieć jednego z najwybitniejszych w polskich dziejach poetę" - brzmi zapis, który znalazł się w Sejmowej Uchwale z 9 stycznia, ogłaszającej rok 2009 "Rokiem Juliusza Słowackiego".

Juliusz Słowacki urodził się 4 września 1809 roku w Krzemieńcu, a zmarł 3 kwietnia 1849 roku w Paryżu. W tym roku przypada 200 rocznica urodzin i 160 rocznica śmierci Wielkiego Wieszcza.

IX Edycja Olimpiady Historycznej "Losy Polaków na Wschodzie po 17 IX 1939"

Sylwia Kubicka, uczennica klasy 1 b, po ustnej obronie pracy konkursowej w Rzeszowie, zakwalifikowała się do eliminacji centralnych Olimpiady jako jedna z 8 osób reprezentujących województwo podkarpackie. Finał zawodów odbędzie się pod koniec marca w Warszawie, w murach Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jako finalistka może dostać indeks na Uniwersytety: UKSW w Warszawie, Adama Mickiewicza w Poznaniu, Warmińsko - Mazurski w Olsztynie oraz Mikołaja Koprenika w Toruniu.

Ogólnopolski Konkurs Literacki poświęcony Józefowi Piłsudskiemu

Karolina Baran uczennica kl.I obronnej 12 maja odebrała w Warszawie nagrodę za zajęcie II miejsca w IX Ogólnopolskim Konkursie poświęconym Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu.
 

Ogólnopolski konkurs historyczny dla szkół średnich "Historia i kultura Żydów polskich"

Uczeń naszej szkoły Maciej Trojanowski został laureatem drugiego miejsca w VIII edycji ogólnopolskiego konkursu historycznego dla szkół średnich "Historia i kultura Żydów polskich".

Konkurs organizowany jest pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Patronat Naukowy objął Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Żydowski Instytut Historyczny oraz Instytut Pamięci Narodowej. Przy organizacji konkursu z organizatorami współpracuje również Ministerstwo Edukacji Izraela, Wojewódzkie Ośrodki Metodyczne oraz Kuratoria Oświaty.

Osiągnięcia - Historia 2007

Uczeń klasy 3i Andrzej Król został laureatem konkursu Parlamentaryzm w Polsce, który odbył się w ramach XXXIII Olimpiady Historycznej.

88 rocznica odzyskania niepodległości

"Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!
Lecz czymś największym, czym być
można: Sobą!"
(L. Staff)

Strony