II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

j. niemiecki

Wymiana uczniowska Przemyśl 2014

Początek września stał się stałym terminem wizyt młodzieży z partnerskiej szkoły Goerdeler Gymnasium Paderborn w II LO w Przemyślu. Tym razem  grupie towarzyszyły pani Petra Masukowitz i pani Odine Smaczny-Gerlach. Po serdecznym powitaniu przez dyrektora szkoły pana Artura Picha, zgodnie z koncepcją wymiany szkolnej, polskie rodziny przyjęły na tydzień 30-osobową grupę gości.

Delegację z Paderborn przyjął wiceprezydent Miasta Przemyśla pan Grzegorz Hayder, wyrażając zadowolenie ze spotkania,  życzył wszystkim udanego pobytu w naszym grodzie.

Uroczystość wręczenia dyplomów językowych DSD I

W dniu 3.09.2014r w II Liceum Ogólnokształcącym w Przemyślu (Centrum Programu DSD-Deutsches Sprachdiplom) 76 absolwentów przemyskich gimnazjów ( Gimnazjum 1, 3 i 4) oraz Gimnazjum w Krasiczynie odebrało niemieckie dyplomy językowe I stopnia potwierdzające znajomość tego języka na poziomie B1 ( 52% osób) lub na poziomie A2 ( 48%osób). Jest to wynik osiągniętego przez nich sukcesu na egzaminie DSD I, który odbył się w marcu 2014 r .

Informacja dla grup DSD!!!

Uczniowie, którzy zdeklarowali chęć nauki języka niemieckiego w zakresie rozszerzonym w ramach programu DSD proszeni są o zakup podręcznika oraz ćwiczeń "Ausblick 1" , wydawnictwa Hueber. 

Zaproszenie na Dzień Otwarty dla klas DSD

II Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu zaprasza serdecznie GIMNAZJALISTÓW KLAS TRZECICH z klas DSD na Dzień Otwarty w II LO oraz lekcję otwartą z języka niemieckiego w dniu 28.04.2014 r. Więcej...

II. Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Austriackiej "Am Anfang war die Poesie" ("Na początku była poezja")

Konkurs odbył się 4 kwietnia 2014 r. w budynku II LO w Przemyślu. Konkurs jest wspólną inicjatywą Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego o. Przemyśl oraz Biblioteki Austriackiej w Przemyślu. Nagrody dla laureatów konkursu ufundowało Austriackie Forum Kultury w Warszawie, Instytut Goethego w Krakowie oraz PSNJN o. Przemyśl. Poczynania uczestników konkursu obserwowała p. Iwona Liweń- pracownik Wydziału Kultury UM w Przemyślu oraz p. Dyrektor II LO - Artur Pich.

Egzamin DSD I

W dniu 21.03.2014r odbył się w naszym liceum po raz pierwszy egzamin DSD I dla klas trzecich przemyskich gimnazjów DSD zrzeszonych pod patronatem II LO. Do egzaminu przystąpili też uczniowie kl. III Gimnazjum w Krasiczynie realizujący program DSD. Nasza szkoła jest jedynym na Podkarpaciu ośrodkiem egzaminacyjnym dla szkół DSD.

DSD (Deutsches Sprachdiplom) to rodzaj certyfikatu poświadczającego znajomość języka niemieckiego, do którego egzaminy przygotowuje Kultusministerkonferenz (KMK- Konferencja ministrów kultury i oświaty krajów związkowych).

Status szkoły DSD

W dniach 26-27 listopada 2013 r. zapadła decyzja o przyznaniu naszemu liceum statusu szkoły DSD. Pod patronatem naszego liceum zrzeszone są trzy przemyskie gimnazja: Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 3 oraz Gimnazjum nr 4.

Oto linki do współpracujących z nami gimnazjów:

Sukces Agnieszki Wójcik w Wojewódzkim Konkursie Języka Niemieckiego

Miło nam poinformować, ze uczennica klasy 3f Agnieszka Wójcik zajęła 3 miejsce w Wojewódzkim Konkursie Języka Niemieckiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych , który odbył się 15.03.2014 r na Uniwersytecie Rzeszowskim. Organizatorem konkursu był Instytut Filologii Germańskiej URz, a patronat nad konkursem objął Marszałek Województwa Podkarpackiego.

Agnieszka rywalizowała z 142 uczestnikami konkursu z całego Podkarpacia i osiągnęła bardzo wysoki drugi wynik w konkursie, gdyż na 1. miejscu znalazły się ex aequo 2 osoby z identycznym wynikiem.

Wymiana szkolna 2013

Międzynarodowa wymiana szkolna wpisała się na stałe w kalendarz wydarzeń szkolnych II LO. W tym roku 31 osobowa grupa naszych licealistów gościła w Paderbornie od 11 -18 września 2013r. pod opieką nauczycieli - germanistów p. Ewy Godzień, p. Elżbiety Malczyńskiej i p. Agnieszki Siuty. Delegacji przewodniczył dyrektor szkoły pan Artur Pich. 

Zanim dotarliśmy do naszych partnerów w Nadrenii-Westfalii przemierzyliśmy kilka niemieckich landów - Saksonię, Turyngię oraz Saksonię-Anhalt, podczas pobytu w Niemczech odbyliśmy wycieczkę do Wolfsburga w Dolnej Saksonii. 

Comenius Regio Partnership 2012 - 2014

W dniach 7 -11 października 2013 odbyła się druga wizyta przemyskiej delegacji w Austrii, w instytucjach i bibliotekach realizujących wraz z polskimi partnerami unijny projekt: "Readway - w poszukiwaniu skutecznych sposobów rozwijania zainteresowań czytelniczych" (vide: www.readway-comenius.eu).

Strony