II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Konkurs literacki "Są gdzieś okna, które płoną cały czas"

Zapraszamy do udziału w 4. edycji konkursu "Są gdzieś okna, które płoną cały czas"!

To konkurs literacki, którego celem jest uwrażliwianie społeczeństwa na problemy ludzi niepełnosprawnych oraz ich relacje z osobami pełnosprawnymi. Praca może mieć formę eseju, reportażu lub opowiadania.

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz podstawowych (7 i 8 klasy). Ujęty w wykazie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie może być wpisany na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej jako szczególne osiągnięcia brane pod uwagę w procesie rekrutacji.

Prace należy wysyłać wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej do 8 kwietnia 2021r.  

 

Organizatorami konkursu są: II LO im prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu oraz absolwent szkoły Krzysztof Gudzelak. Sponsorzy przedsięwzięcia to: Rada Rodziców II LO w Przemyślu oraz firmy: Drukarnia „Reszka” i Kowalski Producent Okien i Drzwi. Natomiast patronat objęły m.in.: TVP 3 Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów, TV Podkarpacka, Radio Eska.

 

Więcej informacji na temat konkursu w regulaminie na stronie organizatora: II LO im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu. Do pobrania również formularz zgłoszeniowy (zał. nr 2) oraz wzór zgody opiekunów na udział dziecka w konkursie (zał. nr 3).

 

Ewentualne pytania proszę przesyłać na adres: konkurs_okna2lo@wp.pl