II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Księga wspomnień

 

Barbara Skubisz – nauczyciel języka polskiego od 1973 do 2014 roku w szkołach podstawowych w Przedmieściu Dubieckim, Reczpolu, Woli Krzywieckiej i Dubiecku. Od 1988 do 1992 w Studium Nauczycielskim w Przemyślu. W latach 1991 – 2014 w II Liceum Ogólnokształcącym im. prof. K. Morawskiego. Przez wiele lat prowadziła korektę kazań pasyjnych studentów Seminarium Duchownego w Przemyślu.

 

Wspomnienia