II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

100 - lecie Ruchu Strzeleckiego

5 i 6 listopada odbyły się w Przemyślu uroczystości 100-lecia Ruchu Strzeleckiego. Program przygotowała JS przy II LO.

5 listopada o godz. 16.00 w II LO odśpiewano Hymn Państwowy oraz Brygadę. Dowódca JS Halina Humnicka powitała przybyłych gości: Komendanta Głównego Związku Strzeleckiego "Strzelec" Organizacji Społeczno-Wychowawczej insp. Janusza Ciska, Panią Elżbietę Tarnawską z Wydziału Edukacji, st. insp. Lucjana Muszyńskiego, st. insp. Władysława Jandeczko, Prelegentów Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 

Sesję rozpoczął p. Lucjan Fac referatem Żelazna Brygada - historia zmagań II Brygady Hallera. Wystapienie dr Tomasza Pudłockiego pracownika Naukowego UJ nosiło tytuł - Rola Wincenty Tarnawskiej i Związku Polek w tradycji niepodległościowej Przemyśla. Pan Jacek Błoński z Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej zaprezentował materiały o Orlętach Przemyskich. 

Po zaśpiewanych przez młodzież pieśniach strzeleckich wystąpił Komendant Główny Związku Stzreleckiego "Strzelec" OSW prof. dr Janusz Cisek. Dokonał podsumowania sesji podkreślając bohaterskie czyny formacji strzeleckich w walce o niepodległość Rzeczpospolitej. Następnie strzelcy Kacper Barski i Paweł Lekowski przedstawili prezentację JS przy II LO. Materiał zawierał wywiad z Dowódcą JS Haliną Humnicką, przegląd zajęć terenowych oraz uczestnictwo w Marszu Szlakiem I Kadrowej. Hymn 21 Brygady i Piechota zakończyły część wystąpień. Następnie Komendant Główny otworzył wystawę pamiątek JS 2009. 

6 listopada o godzinie 10.00 w Kościele Salezjanów została odprawiona uroczysta Msza Św. za strzelców. W koncelebrze uczestniczyli księża katecheci z Przemyśla i Rzeszowa- przewodził ks. Krzysztof Szybiak. Kazanie wygłosił ks. Proboszcz Kazimierz Skałka. Wśród patriotycznych sekwencji nawoływał do pracy nad sobą, a służbę Bogu i Ojczyźnie uznał za najważniejszą misję w życiu młodego człowieka. Doskonałą oprawę muzyczną zapewniła orkiestra prowadzona przez ks. Proboszcza. 

Uroczystości pod Pomnikiem Orląt zaszczycił Pan Prezydent Robert Choma, Pan Starosta Jan Pączek, Komendant Garnizonu kpt. Artur Czerw. Przybyli Dowódca JS 2021 insp. Marek Strączek, st. insp. Lucjan Muszyński z Łodzi, przedstawiciele Prezesa Zw. Piłsudczyków p. Jakub Radzięta i p. Maciej Surmiak z Warszawy. Jednostkę 2030 przyprowadził st. insp. Władysław Jandeczko.

Meldunek Komendantowi złożył mjr Ryszard Cholewka - nauczyciel przysposobienia wojskowego. Odegrano Hymn Państwowy i wciągnięto flagę na maszt. Sierżant Marta Krygowska odczytała rozkaz Komendanta Głównego Związku Strzeleckiego "Strzelec" OSW. Mianowanie na kolejny wyższy stopień strzelecki, w korpusie osobowym instruktorów do stopnia chorąży ZS otrzymał st. sierżant ZS Bartłomiej Sliwiński. Listem Gratulacyjnym zostali wyróżnieni Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma, Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej płk Dominik Tracz, Dowódca 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich ppłk Zenon Brzuszko, Pan Artur Pich - Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Kazimierza Morawskiego. 

Odczytano rozkaz Dowódcy JS 2009. Komendant wręczył wyróżnionym strzelcom wnioski awansowe. Młodzież złożyła przyrzeczenie strzeleckie i otrzymała z rąk Komendanta książeczki strzeleckie. Głos zabrali: Komendant Główny, Prezydent Robert Choma, st. insp. Lucjan Muszyński. Odczytano list Prezesa Związku Piłsudczyków Jana Józefa Kasprzyka. Apel poległych przeprowadził mjr Cholewka. Salwą honorową uczczono 100-lecie Ruchu Strzeleckiego. Następnie złozono kwiaty pod Pomnikiem Orląt. Uroczystości towarzyszyła orkiestra p. Franciszka Grońskiego. 

Z okazji Święta Niepodległości Minister Obrony Narodowej Bogdan Klich nadał Halinie Humnickiej SREBRNY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU.

Tagi: