II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Piętnastolecie Jednostki Strzeleckiej 2009

Dwa dni trwały obchody piętnastolecia Jednostki Strzeleckiej 2009 im. Gen. Andrzeja Galicy w Przemyślu. Jednostka działa przy II LO.

Jednostka 2009 Związku Strzeleckiego "Strzelec" powstała w Przemyślu w 1994 roku, a jej założycielem był Mirosław Czado. Ówczesny dyrektor II LO, nieżyjący już August Partyński, wyraził zgodę na nieodpłatne użytkowanie sali w budynku szkoły, wówczas jeszcze przy ulicy Basztowej. Ważnym momentem było przekazanie jednostce sztandaru z 1914 roku znalezionego na strychu jednej z kamienic przez ucznia z II LO Mirosława Majkowskiego. Dzięki staraniom dowódcy jednostki st. insp. Haliny Humnickiej i darczyńcom udało się zdobyć pieniądze na renowację sztandaru. Wykonano też replikę sztandaru. W 1997 roku nawiązano współpracę z Bieszczadzkim Odziałem Straży Granicznej, która trwa do dziś. 

Przez wszystkie lata młodzież z przemyskiej jednostki "Strzelca" była bardzo dobrze oceniana. Jednostka brała udział w zawodach i konkursach, a także w Marszu Szlakiem Pierwszej Kompani Kadrowej z Krakowa do Kielc. Za trzykrotny udział w tym marszu odznaczeni zostali członkowie jednostki: Mirosław Czado, Hubert Humnicki, Honorata Humnicka, Ewelina Czajko, Sebastian Sieradzki, Bartłomiej Śliwiński i Marta Krygowska. Strzelcy z sukcesami brali też udział w Ogólnopolskim Konkursie Literackim poświęconym Józefowi Piłsudskiemu. W 2003 roku drugie miejsce zajęła Aneta Granda, w 2007 - Sandra Pinkowicz, w 2008 - Karolina Baran, a w 2009 - Kacper Barski. Byli członkowie JS są dziś oficerami wojska, żołnierzami i funkcjonariuszami straży granicznej. Młodzi strzelcy rokrocznie angażują się ponadto w organizowany przez Życie Podkarpackie Wielki Piknik Charytatywny, biorąc udział w kweście, pomagają sfinansować wakacje dla dzieci z najuboższych rodzin. 

Obchody piętnastolecia odbywały się 5 i 6 listopada. Wszystkich przybyłych w progach szkolnych witali dyrektor "Morawy" Artur Pich i dowódca jednostki st. insp. Halina Humnicka. Gośćmi w II LO byli m.in.: komendant główny Związku Strzeleckiego "Strzelec" prof. dr hab. Janusz Cisek, dyrektor Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, a także dowódca JS 2021 w Rzeszowie Marek Strączek, st. insp. Władysław Janeczko, delegacja młodzieży z I LO z nauczycielem p. Lucjanem Facem, przedstawiciele Komendy Hufca Ziemi Przemyskiej ZHP i Polsko - Ukraińskiego Batalionu Sił Pokojowych oraz fundator renowacji sztandaru Stanisław Żółkiewicz. Gwarą podhalańską przemówił wiceprezes Związku Podhalan Władysław Motyka, autor książki o wojskach górskich Za nasom śleode, za Ojczyzną miłom. Przypomniał m. in. sylwetką patrona jednostki generała Andrzeja Galicy, górala z Białego Dunajca. Otwarto wystawę okolicznościową i zapalono znicz pod tablicą Wincenty Tarnawskiej.

Dzień drugi, 6 listopada, rozpoczął się mszą św. w Kościele księży Salezjanów. Mszę odprawiali o. Mirosław Zięba i ks. Zbigniew Buczek, orkiestrą dętą kierował proboszcz parafii ks. Kazimierz Skałka. Proboszcz skierował też do młodzieży słowa o honorze, który powinien być miernikiem postępowań w życiu, o Bogu i Ojczyźnie. Młodzież złożyła przyrzeczenie, powtarzając słowa wypowiadane przez Halinę Humnicką. Po mszy św. w Sali kolumnowej przy kościele Salezjanów, śpiewano pieśni patriotyczne, a Karolina Baran i Kacper Barski wygłosili referaty na temat Związku Strzeleckiego "Strzelec". Prezes zarządu Związku Piłsudczyków Jan Józef Kasprzyk wręczył Halinie Humnickiej list gratulacyjny i książki. Spotkanie zakończył poczęstunek przygotowany przez rodziców strzeleckiej młodzieży. 

Tagi: