II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Zajęcia taktyczne Jednostki Strzeleckiej 2009 pk. Salamandra 2008

Czas trwania:
3 dni (25,26,27 kwiecień)

Uczestnicy:
60 uczniów klas obronnych (strzelców)

Odpowiedzialni:
mjr Ryszard Cholewka, insp. Halina Humnicka, Załoga Placówki Straży Granicznej w Hermanowicach, Rodzice Strzelców

Program zajęć:
Zajęcia z orientacji topograficznej i taktycznej, maskowania, systemu organizacyjno-alarmowego, organizacji ubezpieczeń. Zawody sportowe obejmowały: rzut granatem na celność, strzelanie z broni pneumatycznej, pokonywanie ogniowego toru przeszkód. Funkcjonariusze Straży Granicznej przygotowali pokaz broni i sprzętu technicznego. Zapoznali młodzież z pracą na posterunku obserwacyjnym w nocy.

Część rekreacyjna:
Ognisko "strzeleckie" - spotkanie z zaproszonymi gośćmi i funkcjonariuszami, poczęstunek, wspólne śpiewanie piosenek żołnierskich i strzeleckich.

Tagi: