II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Ogłoszenia

Olimpiada Wiedzy o Mózgu

Uczeń 1e, Aleksander Zarębiński zakwalifikował się do etapu centralnego Olimpiady Wiedzy o Mózgu. Etap II (okręgowy) odbył się  5 marca 2021 r. Wzięło w nim udział 264 uczestników. Uczniowie rozwiązywali test składający się z 50 pytań z zakresu neuronauki: neuroanatomii i funkcjonowania mózgu, badań diagnostycznych i rozwoju embrionalnego układu nerwowego i biologicznych podstaw psychologii. Aleksander uzyskał najwyższy wynik w województwie podkarpackim.

Konkurs literacki "Są gdzieś okna, które płoną cały czas"

Serdecznie zapraszamy do udziału w 4. edycji konkursu literackiego

 „Są gdzieś okna, które płoną cały czas”!

Dokładne informacje na temat tego wydarzenia można znaleźć na stronie www.lo2przemysl.edu.pl

w zakładce „Szkoła”.

Historia naszej szkoły w obiektywie fotografa

Dyrekcja II Liceum im. prof. Kazimierza Morawskiego zawiadamia Nauczycieli, Uczniów, Absolwentów, zainteresowanych historią szkoły o zbliżającym się terminie (do końca roku kalendarzowego) wydania albumu "Pejzaż pamięci. III Gimnazjum, II Gimnazjum i Liceum im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu - Zasaniu zatrzymane w kadrze" oraz "Spisu Absolwentów i Abiturientów III Gimnazjum, II Gimnazjum i Liceum im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu - Zasaniu".

Nauczanie zdalne

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie
W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16.10.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadzam w II Liceum Ogólnokształcącym w Przemyślu system pracy na odległość od dnia 19.10.2020 r.

Future Leaders Exchange (FLEX)

Serdecznie zapraszamy uczniów naszej szkoły do zapoznania się z informacją na temat Programu Future Leaders Exchange, który umożliwia wyjazd na roczne stypendium do Stanów Zjednoczonych oraz naukę w amerykańskiej szkole. Program pokrywa wszystkie koszty pobytu.

Stypendia da uczniów

Uprzejmie informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 Województwo Podkarpackie/ Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie realizuje dwa projekty stypendialne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pn.:

Pismo do rodziców i młodzieży

Szanowni Rodzice, droga Młodzieży

Zmiany w planie lekcji

Informujemy, że ze względów organizacyjnych od poniedziałku 14.09.2020 r. nauka w szkole będzie prowadzona w systemie klasopracowni. W związku z tym w planie lekcji zostały wprowadzone zmiany dotyczące przydziału sal lekcyjnych na poszczególne zajęcia.  Prosimy o zapoznanie się ze zmianami. Równocześnie przypominamy o zasadach bezpieczeństwa w szkole zawartych w procedurach.

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!
Drodzy uczniowie!
Z radością powitamy uczniów w progach naszej szkoły w dniu 1 września 2020 r. Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z naszymi wychowankami oraz Państwem!
Sytuacja epidemiczna w naszym kraju sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasad higieny i procedur ograniczających ryzyko zarażenia się koronawirusem.

Inauguracja roku szkolnego 2020/2021

Ze względu na bezpieczeństwo sanitarne inauguracja roku szkolnego 2020/21 odbędzie się  według następującego porządku:

  • godzina 9:00 -  klasy 1A i 1B spotkanie na dziedzińcu wewnętrznym szkoły, 

Strony