II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Wymiana szkolna Przemyśl- Paderborn 2010

Od 14.09. do 21.09.2010 będzie gościła w naszej szkole delegacja młodzieży i nauczycieli ze szkoły partnerskiej - Goerdeler Gymnasium w Paderbornie. Podczas wakacji zwiększyła się liczba niemieckich uczestników wymiany, dlatego istnieje jeszcze możliwość wzięcia udziału w naszym projekcie w tym roku szkolnym. Zapraszamy uczniów wszystkich klas. 

Zgłoszenia przyjmują oraz wszelkich informacji udzielają nauczyciele prowadzący wymianę polsko - niemiecką: Pani Elżbieta Malczyńska i Pani Ewa Godzień. 

Zebranie organizacyjne całej grupy oraz zapoznanie się z listą gości planujemy na środę 01.09.2010 o godz. 11.3o w sali 119.

Obecność obowiązkowa!