II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Internetowe Koło Matematyczne dla gimnazjalstów - konsultacje w II LO

Informujemy wszystkich gimnazjalistów interesujących się matematyką, że Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej zorganizowało Internetowe Koło Matematyczne, które powinno pomóc zainteresowanym uczniom w przygotowaniu do konkursów i olimpiady matematycznej. W naszej szkole odbędą się spotkania, podczas których zostaną omówione rozwiązania zadań opublikowanych wcześniej w Internecie na stronie Koła (www.omg.edu.pl/kolko.php). Zapraszamy na najbliższe spotkanie w czwartek 9 września o godzinie 18.00