II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Ogłoszenia

Rocznica śmierci P. Augusta Partyńskiego

"Całym sercem zawsze
na zawsze"
(ks. Jan Twardowski)

W pierwszą rocznicę śmierci długoletniego
Dyrektora II LO w Przemyślu

Augusta Partyńskiego

Akcja honorowego krwiodawstwa - informacja szczegółowa

W czasie szkolnej akcji krwiodawstwa 19.01.2007 r. oddano 17 litrów 600 ml. krwi.

Zgłosiło się 76 osób, z których 42 oddały krew, w tym pani mgr Maria Kliś - nauczyciel chemii. Z otrzymanych przez krwiodawców czekolad zebrano 54 tabliczki. Zostaną one przekazane wychowankom DOMU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY "MACIEK" przy ul. Jasińskiego w Przemyślu.

Małgorzata Styś

Akcja honorowego krwiodawstwa - ogłoszenie

W piątek 19 stycznia od rana w sali 31 odbędzie się akcja honorowego krwiodawstwa. Zapraszamy nauczycieli i pełnoletnich uczniów. Każdy oddający krew otrzyma 9 tabliczek czekolady i będzie zwolniony z zajęć przez cały dzień. Szczegółowe informacje są umieszczone przy zejściu do szatni i przy szkolnym sklepiku.

Obchody 100 - lecia istnienia II Liceum Ogólnokształcącego imienia prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu Trzeci dzień uroczystości - niedziela 29 października 2006 r.

Trzeci dzień obchodów 100 - lecia szkoły miał wymowę patriotyczną. Uroczystości złożenia hołdu i uczczenia bohaterstwa Przemyskich Orląt , uczniów szkoły, poległych w walkach o obronę wschodnich granic Polski rozpoczęła się o godzinie 10. Na placu przed Pomnikiem Orląt zebrali się zaproszeni goście, umundurowana młodzież ze Związku Strzeleckiego Strzelec, absolwenci, nauczyciele, rodzice uczniów oraz mieszkańcy Przemyśla.

Obchody 100 - lecia istnienia II Liceum Ogólnokształcącego imienia prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu Składanie kwiatów na grobach zmarłych nauczycieli

"Opuszczającym świat"

"Nie przeminie wszystko, nie przeminie -
kwiaty nie powiędną,
choćby przyszło ręce nam złożyć
i po prostu na zawsze zasnąć.

Pamięć czystej przyjaźni zostanie..."

Słowa księdza Jana Twardowskiego mogą stanowić motto do programu końcowej części uroczystości Jubileuszowych z okazji 100 - lecia II LO. Po spotkaniu przy pomniku Orląt Przemyskich wszyscy udali się na cmentarz, aby na grobach zmarłych nauczycieli złożyć kwiaty i zapalić znicze..

Obchody 100 - lecia istnienia II Liceum Ogólnokształcącego imienia prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu Drugi dzień uroczystości - sobota 28 października 2006 r.

"Młodości, ty nad poziomy wylatuj, a okiem słońca
ludzkości całe ogromy przeniknij z końca do końca(...)."
(A. Mickiewicz)

Obchody 100 - lecia istnienia II Liceum Ogólnokształcącego imienia prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Sto lat "Morawy" - to hasło, które widniało podczas uroczystości Jubileuszowych w II Liceum Ogólnokształcącym im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu. Szacownej Jubilatce minęło sto lat! Cały wiek! Sto lat historii, sto lat wspomnień...

Obchody 100 - lecia istnienia II Liceum Ogólnokształcącego imienia prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu Pierwszy dzień uroczystości - piątek 27 października 2006 r.

Kilka minut po godzinie 10.00 Pan Dyrektor Artur Pich przywitał wszystkich zgromadzonych w Hali Sportowej w Przemyślu. Minutą ciszy została uczczona pamięć tragicznie zmarłej Ani. W imieniu Absolwentów głos zabrał Przewodniczący Stowarzyszenia Absolwentów, Pan Marek Osiadacz, który serdecznie przywitał zaproszonych gości i młodzież szkolną.

Darmowe szkolenia informatyczne dla nauczycieli

Konsorcjum Polskich Firm Szkoleniowych - największy w Polsce dostawca szkoleń informatycznych dla nauczycieli realizuje projekt szkoleń informatycznych "Kursy doskonalące dla nauczycieli w zakresie ICT" (technologie informacyjne i komunikacyjne) - współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Matura 2007

Prosimy uczniów klas trzecich o zapoznanie się z materiałami dotyczącymi egzaminu maturalnego w 2007 r., znajdującymi się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

Strony